conferentie platform natuurlijke veehouderij 3
slider5nl
symposium2
slider6-nl
slider4-nl

SAMEN STERK VOOR MINDER ANTIBIOTICA EN MEER NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ

PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ
Het Platform Natuurlijke Veehouderij versterkt kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van natuurlijke veehouderij in Nederland. 

LEES MEER

Wilt u uw vragen of ideeën over natuurlijke veehouderij bekend maken, vul dan deze enquête in!

PARTNERS
Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een samenwerkingsverband dat, gesterkt door internationale kennisuitwisseling met organisaties uit India, Ethiopië en Oeganda, praktische oplossingen voor knelpuntenin de veehouderij ontwikkelt.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij is de Nederlandse afdeling van het internationale Natural Livestock Farming (NLF) network. Zie website: www.naturallivestockfarming.com

 

ACTIVITEITEN
Het platform bereikt haar doelen door het stimuleren van onderzoek en onderwijs over natuurlijke veehouderij en het faciliteren van uitwisselingen tussen boeren en experts, ook over grenzen heen.

LEES MEER

De consument wil best betalen. Alles zou biologisch geteeld kunnen worden

Jan Craens (65) is de eigenaar en meester kaasmaker van Kaaslust. Een ambachtelijke kaasmakerij, gevestigd in de gerestaureerde zuivelfabriek van Veenhuizen. De biologische landbouw is een rode draad in zijn leven. Hij was boer en [...]

Veel behoefte aan kennis en ervaringen over kruiden

Meer naar buiten treden en kennis over natuurlijke veehouderij onder veehouders en dierenartsen verspreiden. Het Platform Natuurlijke Veehouderij gaat meer aan de weg timmeren. Eerste resultaat: een volgeboekte cursus voor dierenartsen over de inzet van [...]

Verslag bijeenkomst Platform Natuurlijke Veehouderij

Op 29 augustus kwam het Platform Natuurlijke Veehouderij bij elkaar op de boerderij van de familie Hornstra in Eesveen. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF