conferentie platform natuurlijke veehouderij 3
slider5nl
symposium2
slider6-nl
slider4-nl

SAMEN STERK VOOR MINDER ANTIBIOTICA EN MEER NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ

PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ
Het Platform Natuurlijke Veehouderij versterkt kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van natuurlijke veehouderij in Nederland. 

LEES MEER

Wilt u uw vragen of ideeën over natuurlijke veehouderij bekend maken, vul dan deze enquête in!

PARTNERS
Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een samenwerkingsverband dat, gesterkt door internationale kennisuitwisseling met organisaties uit India, Ethiopië en Oeganda, praktische oplossingen voor knelpuntenin de veehouderij ontwikkelt.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij is de Nederlandse afdeling van het internationale Natural Livestock Farming (NLF) network. Zie website: www.naturallivestockfarming.com

 

ACTIVITEITEN
Het platform bereikt haar doelen door het stimuleren van onderzoek en onderwijs over natuurlijke veehouderij en het faciliteren van uitwisselingen tussen boeren en experts, ook over grenzen heen.

LEES MEER

Boeren helpen zichzelf te redden

Negen dagen lang was dierenarts Jan van der Zee uit Beetsterzwaag in Ethiopie. Hij en enkele collega's gingen met boeren in gesprek over uitval bij hun kalveren en koeien. "Het klinkt misschien gek, maar we [...]

Vacature Penningmeester Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij

Het bestuur van de Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij houdt toezicht en adviseert (op onbezoldigde basis) de werkgroep verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en bestaat op [...]

Technici voedselkwaliteit uit Ethiopië krijgen training in Nederland

Vermindering van het gebruik van antibiotica bij kleinschalige melkveehouders is het doel van het onderzoeksproject van het Food & Business Applied Research Fund (ARF) met haar partners in Ethiopië. Een van de onderdelen van deze [...]

AANMELDEN NIEUWSBRIEF