conferentie platform natuurlijke veehouderij 4
conferentie platform natuurlijke veehouderij 3
slider5nl
symposium2
slider6-nl
slider4-nl

SAMEN STERK VOOR MINDER ANTIBIOTICA EN MEER NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ

PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ
Het Platform Natuurlijke Veehouderij versterkt kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van natuurlijke veehouderij in Nederland. 

LEES MEER

Wilt u uw vragen of ideeën over natuurlijke veehouderij bekend maken, vul dan deze enquête in!

PARTNERS
Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een samenwerkingsverband dat, gesterkt door internationale kennisuitwisseling met organisaties uit India, Ethiopië en Oeganda, praktische oplossingen voor knelpuntenin de veehouderij ontwikkelt.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij is de Nederlandse afdeling van het internationale Natural Livestock Farming (NLF) network. Zie website: www.naturallivestockfarming.com

 

ACTIVITEITEN
Het platform bereikt haar doelen door het stimuleren van onderzoek en onderwijs over natuurlijke veehouderij en het faciliteren van uitwisselingen tussen boeren en experts, ook over grenzen heen.

LEES MEER

De koeien gaan weer gras eten

Op 12 april kwam de Commissie Grondgebondenheid met een historisch lijkend bindend advies: de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden, wat oa. neerkomt op: de koeien gaan weer gras eten en er komen lokale kringlopen van ruwvoer en [...]

Een beest van een trekker, maar met een zwarte rookpluim, vind ik niet meer aantrekkelijk

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. De afgelopen jaren is er in de landbouw veel veranderd. De machines die de boeren gebruiken, konden [...]

De spreekwoordelijke geitenwollensokkentypes moet je er met een lantaarntje zoeken

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een vooruitstrevende ondernemer uit de agrarische sector(m/v). Pier Jan (32) Noordmans woont samen met Laura (28) en hun dochterje Yfke (1) op hun boerderij in Iens, [...]

We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid “We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden.” Jan van [...]

De Generatie-Agenda voor boerenfamilies

Martina Florians ontwikkelde de Generatie-Agenda voor boerenfamilies. Hiermee staan boeren stil bij hun eigen verhaal en krijgen daarmee handvatten voor hun toekomstplannen. Traditie Hoe vaak zie je niet een kantoor met “sinds 1880” op de [...]

Als men weet en voelt ‘waarom’ dan kan men elk ‘hoe’ de baas

Hoe krijg je in deze tijd de sector en boeren in beweging naar een meer duurzame (melk)veehouderij? De tijd waarin de druk op de sector groot is, de samenleving kritisch is en boeren de handen [...]

FACEBOOK Platform Natuurlijke Veehouderij

FILMS

GROENE ANTIBIOTICA

MILK DILEMMA IN UGANDA