Nieuws

/Nieuws

De koeien gaan weer gras eten

Op 12 april kwam de Commissie Grondgebondenheid met een historisch lijkend bindend advies: de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden, wat oa. neerkomt op: de koeien gaan weer gras eten en er komen lokale kringlopen van ruwvoer en mest. Krachtvoer moet voornamelijk in eigen land en/of binnen Europa geproduceerd worden. Lees hier het hele rapport.  

By | april 18th, 2018|Nieuws|0 Comments

Een beest van een trekker, maar met een zwarte rookpluim, vind ik niet meer aantrekkelijk

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. De afgelopen jaren is er in de landbouw veel veranderd. De machines die de boeren gebruiken, konden daarbij niet achterblijven. Een hedendaagse tractor is bijvoorbeeld veel groter, sterker én schoner dan eentje van pakweg twintig jaar geleden. [...]

By | april 18th, 2018|Nieuws|0 Comments

De spreekwoordelijke geitenwollensokkentypes moet je er met een lantaarntje zoeken

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een vooruitstrevende ondernemer uit de agrarische sector(m/v). Pier Jan (32) Noordmans woont samen met Laura (28) en hun dochterje Yfke (1) op hun boerderij in Iens, een klein dorpje nabij Wommels. Pier Jan zit met zijn vader in een maatschap. Laura doet de administratie bij de [...]

By | april 18th, 2018|Nieuws|0 Comments

We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid “We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden.” Jan van der Zee werkt al drieëndertig jaar als dierenarts. Hij heeft een eigen praktijk voor vee en kleine huisdieren in Beetsterzwaag. [...]

By | maart 26th, 2018|Nieuws|0 Comments

Waarom natuurlijk veehouden echt nodig is

Dieren zijn teveel een productiemiddel in onze maatschappij volgens dierenarts Katrien van ’t Hooft, en daar ziet ze graag verandering in. Vanuit de stichting Platform Natuurlijke Veehouderij onderzoekt zij samen met melkveehouders, veeartsen en kunstenaars wereldwijd wat ‘natuurlijk veehouden’ precies kan inhouden en wat diverse culturen daarover van elkaar kunnen leren. Agri Meets Design sprak [...]

By | november 19th, 2017|Nieuws|0 Comments

Leren van de ervaringen in Overijssel – Nederlands grootste Voedselproeftuin

Gedeputeerde Agro & Food Hester May van de provincie Overijssel roept de nieuwe minister op om structureel in te zetten op de omslag richting duurzame manier van produceren. Daarbij kan geleerd worden van de ervaringen in Overijssel - Nederlands grootste Voedselproefuin! Het Platform Natuurlijke Veehouderij wordt hierin expliciet genoemd. Zie artikel.

By | november 3rd, 2017|Nieuws|0 Comments

Sessie van PROEF/V boer tijdens de Dutch Design Week op 22 okt.

PROEF/V is een boerderij. Een boerderij waar je kunt proeven en proeven worden gedaan, concepten worden ontwikkeld met het oog op boeren in de toekomst. Het is een initiatief van Lobke Meekes om samen met professionals, boeren, consumenten en studenten vanuit de praktijk nieuwe tastbare concepten te ontwikkelen. Deze ontwerpen gaan over: • Het houden [...]

By | oktober 18th, 2017|Nieuws|0 Comments

Project Koeien en Kruiden

Afgelopen weken hebben verschillende melkveehouders de eerste proefvelden ingezaaid voor het project “Koeien en Kruiden” van hogeschool Van Hall Larenstein. Op Dairy Campus heeft het Louis Bolk Instituut drie verschillende kruidenmengsels ingezaaid voor een meerjarige proef. Het project richt zich op het creëren van kruidenrijk grasland voor duurzaam bodembeheer, koegezondheid, biodiversiteit en goede leefgebieden voor [...]

By | oktober 5th, 2017|Nieuws|0 Comments

Filmpje: Follow the Money in de serie: Wat zit er in ons eten?

Dit filmpje is van Follow the Money in de serie: Wat zit er in ons eten? Aflevering 1 getiteld 'Is ons eten minder gezond geworden’ gaat over boer van Woerkom in Flevoland. Hij praktiseert een natuurlijke methode van aardappelteelt die tot meer mineralen in het voedsel leidt. Meer filmjes uit de serie: https://youtu.be/HTfIVX7NTzg https://youtu.be/NRHDa5CujsI https://youtu.be/rEI44VzE4V8 [...]

By | oktober 5th, 2017|Nieuws|0 Comments

Boer in transitie Gerrit en Jelle Seerp Jukema

Iedere twee weken interviewt Janna van der Meer een boer over zijn veranderende leven als agrarisch ondernemer (m/v). “Ik was me er totaal niet van bewust hoeveel leven er in de grond zit en welke gevolgen bepaalde bewerkingen hebben.” Gerrit (48) en Jelle Seerp (42) Jukema zijn buren en achterneven, met ieder een eigen akkerbouwbedrijf. [...]

By | juni 16th, 2017|Nieuws|0 Comments