CONFERENTIE NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ: een stap verder!

Donderdag 8 maart 2018 | 10.00 – 17.00 uur | Twentsche Foodhal Enschede

KOM NAAR DEZE NETWERKDAG VOOR VEEHOUDERS, DIERENARTSEN EN KETELPARTIJEN/ADVISEURS OM INNOVATIES ROND NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ TE ONTDEKKEN, TE OMARMEN EN TE VERSTERKEN!

Natuurlijke veehouderij (gericht op het houden van gezonde dieren met minimaal gebruik van antibiotica en andere diergeneesmiddelen) is niet meer weg te denken in de Nederlandse agrarische sector.
Er zijn een aantal nieuwe initiatieven genomen, met name op het gebied van kruidenmiddelen, en een kennis-community rond natuurlijke veehouderij is in oprichting.  Maar hoe ‘verwaarden’ we de verdiensten van de natuurlijke veehouderij? Dat is een grote uitdaging.
Het Platform Natuurlijke Veehouderij nodigt u uit om op 8 maart 2018 in Enschede deel te nemen aan de conferentie: ‘Natuurlijke Veehouderij: een stap verder’.  Doel van deze dag is om initiatieven rond natuurlijke veehouderij verder te leren kennen, te versterken en concrete acties op elkaar af te stemmen.

Dagvoorzitter: Rene Schepers
Programma

09.30  Ontvangst met koffie-thee
10.00  Welkom, introductie Twentsche Foodhal en workshops
10.30  Workshops 1e ronde
11.45   Lunch Twentsche Foodhal
Netwerken en film kijken
13.15  Plenair programma
– Johanna Fink-Gremmels: Noodzaak en kansen voor natuurlijke veehouderij`
– Veehouders, dierenartsen en beleid: ervaringen uit de praktijk
– Het Platform: resultaat en ambities, uitkomsten workshops
– Reflectie en debat vanuit breed perspectief op ontwikkelingen veehouderij
15.15  Theepauze
15.45  Workshops 2e ronde
17.00  Netwerkborrel  + proeverij
Na de conferentie heeft u de mogelijkheid om te blijven dineren in de Twentsche Foodhal (op eigen kosten)

AANMELDEN

Workshop 1
Verwaarden van natuurlijke veehouderij

Dat er ruimte is in de markt voor inspirerende concepten is duidelijk. Maar een goed georganiseerde keten is een voorwaarde voor succes. Welke resultaten zijn al geboekt en welke zaken moeten nog verder worden uitgezocht? En wie/wat kan jou als ondernemer helpen in je zoektocht?

Door Gerdien Kleier (PNV) en Jan Broenink (Natuurboeren)

Workshop 2
Waarde van ervaring en vakmanschap voor versterking diergezondheid en levensduur

Hoe kan door middel van praktijkonderzoek het vakmanschap van boeren en dierenartsen zo effectief mogelijk worden ingezet voor betere diergezondheid?

Door Michiel Vreriks en Bulle Koster (Veterinair Kennis Centrum Oost-Nederland-PNV)

Workshop 3
Meerwaarde van meer natuur: bodem, biodiversiteit, water en klimaat 


Melk vooral uit gras en meer kruiden in de wei: wat is het effect hiervan op biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en klimaat? En hoe kunnen we dit meten en opschalen?

Door Jan-Paul Wagenaar (Louis Bolk Instituut) en Fransjan de Waard (Bodemboeren)

Workshop 4
Voedingswaarde: zicht op verband tussen natuurlijke veehouderij en kwaliteit van voedsel


Bij welke bedrijfsvoering verbetert de kwaliteit van ons voedsel? Hoe wordt de consument zich hiervan bewust?

Door Wim Hiemstra (PNV) en Klaas Toering

Workshop 5
Waardering vanuit de maatschappij: wat levert verbindend ondernemen op?

Waar wil jij mee aan de slag en waar kunnen anderen jou mee helpen? Kan de consument mede bepalend zijn voor beslissingen in jouw bedrijfsvoering?

Door Christel van Raaij (Wakker Boer) en Lobke Meekes (Proef/v Boer)

Workshop 6
Waarde van kennis: ontwikkelen en versterken van een kennis-community 


Welke kennis rond natuurlijke veehouderij is er in Nederland en internationaal beschikbaar en welke ontbreekt er nog? Hoe kunnen we een kenniscommunity en beweging worden? Cursussen, uitwisselingen, studiegroepen, stages?

Door Maria Groot (Wageningen UR-RIKILT) en Katrien van’t Hooft (PNV)

Workshop 7
Waarde van familiebedrijven: focus op de generatie-agenda 


Familiebedrijven bestaan al generaties lang. Welke beslissingen neem je nu als veehouder – en welk effect heeft dat op de toekomstige generaties? Martina Florians, kunstenaar, neemt je mee met de generatie-agenda als communicatiemiddel binnen familiebedrijven.

Door Martina Florians en Hendry van Ittersum

Workshop 8
Ons voedsel in de toekomst: brainstorm over korte ketens en producent-consument relaties

Met directe verkoop aan consumenten zonder tussenkomst van supermarkten? Matthijs Bosman, kunstenaar, bedacht Superland. Op welke manier gaan we in de toekomst aan ons voedsel komen? Brainstorm over de toekomst. Out-of-the-box? Er is geen box.

Door Petra van der Hengel (Agro&Food Innovatie) en Matthijs Bosman

KOSTEN
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden Maar donaties t.b.v. het werk van Platform Natuurlijke Veehouderij stellen we zeker op prijs. Stort uw gift op NL 60 TRIO 0198 0872 17 t.n.v. Stichting Platform Natuurlijke Veehouderij of doneer op de dag zelf in de collectebus. De opbrengst wordt ingezet voor het organiseren van activiteiten van de kenniscommunity rond natuurlijke veehouderij en voor studieclubs voor veehouders.

OVER PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ
Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een internationaal initiatief van veehouders, onderzoekers, dierenartsen die gezamenlijk streven naar een veehouderij waarin het gebruik van antibiotica en andere chemisch-synthetische middelen drastisch is verminderd. Kennisdeling, praktische oplossingen en het versterken van het natuurlijke systeem staan centraal. Het Platform wordt gesteund door een Raad van Advies waarin onder meer voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Cees Veerman zitting heeft.

VRIENDEN VAN PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten rondom het Platform Natuurlijke Veehouderij? Tijdens de conferentie kunt u zich ook aanmelden als Vriend.

DOWNLOAD FLYER:

Flyer A-5 Biobeurs_Pagina_1