Samen bouwen aan een actief kennisnetwerk rond natuurljike veehouderij! Je kan contact opnemen met:

Bodem en weidekruiden, onderzoek en lezingen
Jan-Paul Wagenaar, Louis Bolk Instituut, j.wagenaar@louisbolk.nl

Natuurlijke middelen, inzet melkvee, training, kruidenrijke graslanden, Koekompas, lezing studieclub
Hans Nij Bijvank, DAP de Woldberg,
hansnijbijvank@dierenkliniekdewoldberg.nl

Natuurlijke middelen opleiding dierenartsen en stalboekjes
Maria Groot, Wageningen Research, RIKILT, maria.groot@wur.nl

Praktijkonderzoeken en kennisvouchers in Overijssel
Michiel Vreriks, VKON, m.vreriks@vkon.nl

Internationale projecten en uitwisselingen
Katrien van’t Hooft, DFE, katrien@dutchfarmexperience.com

Natuurlijke varkenshouderij en zoektocht verwaarding
Gerdien Kleijer, zelfstandig adviseur, gerdienkleijer@gmail.com

Voedselkwaliteit, projecten rond dit thema
Wim Hiemstra, DFE, wim@dutchfarmexperience.com

Natuurlijke (robuuste) Fokkerij
Wytze Nauta, Bio-KI, wytze.nauta@ziggo.nl

Praktijkschool voor Verbindend Ondernemen
Christel van Raaij, Wakker Boer, info@christelvanraaij.nl

Voor overige vragen en opmerkingen:
platform@natuurlijkeveehouderij.nl
website: www.natuurlijkeveehouderij.nl

Of volg ons op Facebook en Twitter:
Facebook: www.facebook.com/platformnatuurlijkeveehouderij
Twitter: @NatVeehouderij

Heeft u een vraag, suggestie of opmerking? Laat het ons weten!