NIEUWS ITEMS

/NIEUWS ITEMS/

De koeien gaan weer gras eten

By | april 18th, 2018|Nieuws|

Op 12 april kwam de Commissie Grondgebondenheid met een historisch lijkend bindend advies: de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij is grondgebonden, wat oa. neerkomt op: de koeien gaan weer gras eten en er komen lokale kringlopen van ruwvoer en mest. Krachtvoer moet voornamelijk in eigen land en/of binnen Europa geproduceerd worden. Lees hier het hele rapport.  

Een beest van een trekker, maar met een zwarte rookpluim, vind ik niet meer aantrekkelijk

By | april 18th, 2018|Nieuws|

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid. De afgelopen jaren is er in de landbouw veel veranderd. De machines die de boeren gebruiken, konden daarbij niet achterblijven. Een hedendaagse tractor is bijvoorbeeld veel groter, sterker én schoner dan eentje van pakweg twintig jaar geleden. [...]

De spreekwoordelijke geitenwollensokkentypes moet je er met een lantaarntje zoeken

By | april 18th, 2018|Nieuws|

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een vooruitstrevende ondernemer uit de agrarische sector(m/v). Pier Jan (32) Noordmans woont samen met Laura (28) en hun dochterje Yfke (1) op hun boerderij in Iens, een klein dorpje nabij Wommels. Pier Jan zit met zijn vader in een maatschap. Laura doet de administratie bij de [...]

We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden

By | maart 26th, 2018|Nieuws|

Koplopers Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een koploper op het gebied van landbouw en duurzaamheid “We moeten dringend op zoek naar alternatieven en kunnen deze waarschijnlijk in de natuur vinden.” Jan van der Zee werkt al drieëndertig jaar als dierenarts. Hij heeft een eigen praktijk voor vee en kleine huisdieren in Beetsterzwaag. [...]

De Generatie-Agenda voor boerenfamilies

By | maart 14th, 2018|conferentie 2018|

Martina Florians ontwikkelde de Generatie-Agenda voor boerenfamilies. Hiermee staan boeren stil bij hun eigen verhaal en krijgen daarmee handvatten voor hun toekomstplannen. Traditie Hoe vaak zie je niet een kantoor met “sinds 1880” op de gevel? Vaak genoeg. In veel beroepen is het normaal om trots te zijn op lange tradities. Het geeft het gevoel [...]

Als men weet en voelt ‘waarom’ dan kan men elk ‘hoe’ de baas

By | maart 14th, 2018|conferentie 2018|

Hoe krijg je in deze tijd de sector en boeren in beweging naar een meer duurzame (melk)veehouderij? De tijd waarin de druk op de sector groot is, de samenleving kritisch is en boeren de handen vol hebben aan alles wat al moet. Het ‘Waarom’ en ‘Hoe’ van Nietzsche Een bekend citaat van Nietzsche is: als [...]

Proefboer

By | maart 14th, 2018|conferentie 2018|

Proef de boer! Nou ja, niet de boer zelf, maar neem het verder vooral letterlijk. ProefBoer is een project van kunstenaar Lobke Meekes. Een proefproject, om boer te worden. Waarin wordt geëxperimenteerd met nieuwe, duurzame technieken om op een andere manier ‘te boeren’. Waarin jij kunt proeven van de producten, door zélf keuzes te maken [...]

Superland: de landelijke supermarktketen die niet bestaat

By | november 20th, 2017|Uncategorized|

In het project Natural Farm Lab verdiepen drie ontwerpers zich gedurende 2017 in wat natuurlijk veehouden precies kan zijn. Ontwerpers Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians zijn met dit vraagstuk aan de slag in het project Natural Farm Lab. Het Kunstenlab als creatieve partij zorgt ervoor dat deze visualisatie tot stand wordt gebracht door de [...]

Waarom natuurlijk veehouden echt nodig is

By | november 19th, 2017|Nieuws|

Dieren zijn teveel een productiemiddel in onze maatschappij volgens dierenarts Katrien van ’t Hooft, en daar ziet ze graag verandering in. Vanuit de stichting Platform Natuurlijke Veehouderij onderzoekt zij samen met melkveehouders, veeartsen en kunstenaars wereldwijd wat ‘natuurlijk veehouden’ precies kan inhouden en wat diverse culturen daarover van elkaar kunnen leren. Agri Meets Design sprak [...]

Leren van de ervaringen in Overijssel – Nederlands grootste Voedselproeftuin

By | november 3rd, 2017|Nieuws|

Gedeputeerde Agro & Food Hester May van de provincie Overijssel roept de nieuwe minister op om structureel in te zetten op de omslag richting duurzame manier van produceren. Daarbij kan geleerd worden van de ervaringen in Overijssel - Nederlands grootste Voedselproefuin! Het Platform Natuurlijke Veehouderij wordt hierin expliciet genoemd. Zie artikel.