Het platform Natuurlijke Veehouderij is de Nederlandse poot van de stichting Natural Livestock Farming.

Binnen de stichting NLF werken partijen uit verschillende landen samen om urgente problemen in de veehouderij wereldwijd op te lossen en zo te werken aan een duurzame voedselvoorziening en behoud van natuur en biodiversiteit.

Door uitwisselingsprogramma’s en andere vormen van internationale samenwerking wordt gewerkt aan praktische manieren om te werken aan natuurlijke veehouderij.

Over grenzen heen wordt van elkaar geleerd.

Voorbeelden van deze vormen van samenwerking zijn hier te vinden.