Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een stichting, geregistreerd bij de KvK als Stichting Expertise Centrum Natuurlijke Veehouderij.

Het bestuur van de stichting wordt wordt gevormd door:

  • Voorzitter Margriet Jongerius
  • Secretaris Hester Foppen
  • Penningmeester Albert Rommers

De Stichting heeft een groep van adviseurs die gevraagd en ongevraagd advies geven. Speciale adviseur van de stichting is Katrien van t Hooft van Dutch Farm Experience.

Andere adviseurs zijn:

  • Maria Groot, onderzoeker RIKILT Wageningen UR
  • Wim Hiemstra, projectleider Dutch Farm Experience
  • Gerdien Kleijer, zelfstandig adviseur
  • Jan Paul Wagenaar, onderzoeker Louis Bolk Instituut
  • Michiel Vreriks, VKON