ACTIVITEITEN

/ACTIVITEITEN

Samenwerking met kunstenaars

In het project Natural Farm Lab dat Agri Meets Design i.s.m. de provincie Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij doet, verdiepen drie ontwerpers zich gedurende 2017 in wat natuurlijk veehouden precies kan zijn. Zo vroeg Lobke zich af of ze boer kon worden, en wilde Matthijs Bosman kijken naar hoe hij een breder publiek kan betrekken [...]

Organisatie van jaarlijkse symposia

Sinds 2014 is de Statenzaal in Zwolle van de Provincie Overijssel de plek waar jaarlijks symposia (nationaal/internationaal) worden gehouden.

Cursussen kruiden voor veehouders

In 2014 en 2015 hebben Hans NijBijvank (DAP de Woldberg) en Maria Groot (RIKILT-WUR) praktische cursussen rond het gebruik van kruiden verzorgd voor melkveehouders van Rouveen en Cono.

Kruiden in de wei

Het Louis Bolk Instituut werkt samen met een aantal Friese melkveehouders aan het verbeteren van de grasland compositie door middel van kruiden in de wei.

Versterken duurzame fokkerij

De Stichting Biologische KI is actief in de selectie en vermeerdering van dieren in de biologische en voor de biologische veehouderij.

Samenwerken met internationale partners

Samen met de partners in India, Ethiopia en Uganda wordt toegewerkt naar de meest strategische combinatie van kennis en ervaring om tot vermindering van antibiotica en verbetering van melkkwaliteit te komen.

Pilots antibioticavrij produceren

Verschillende melkveehouders binnen het Platform Natuurlijke Veehouderij produceren zonder antibiotica en zoeken naar wegen voor een plus op hun melk.

Uitwisselingen met India en Afrika

In 2014 en 2015 zijn door Dutch Farm Experience uitwisselingen tussen Nederlandsen boeren en dierenartsen georganiseerd met hun collega’s in India, Ethiopie en Uganda.

The herbal cow

Melkveehouders voeren samen met VKON en Biochem products een melkstudie uit waarbij gekeken wordt of een voederadditief invloed heeft op het celgetal van de melk.

Stalboekjes

Vanuit het project Biokennis heeft RIKILT Wageningen UR een aantal stalboekjes gepubliceerd binnen het project Natuurlijk Gezond.