Samen sterk voor gezonde dierenĀ en meer natuurlijke veehouderij

PLATFORM NATUURLIJKE VEEHOUDERIJ

Platform Natuurlijke Veehouderij staat voor natuurlijk gezond en duurzaam voedsel, waarbij het dier als uitgangspunt genomen wordt en preventieve diergezondheid en dierenwelzijn voorop staan.

Wij zijn een netwerk van boeren, dierenartsen en onderzoekers; gericht op het ontwikkelen en delen van kennis rondom (preventieve) diergezondheid

Meer informatie

PARTNERS

Platform Natuurlijke Veehouderij zet zich in voor het versnellen van de transitie naar een robuust veehouderijsysteem in Nederland. PNV streeft naar het ontwikkelen en breed beschikbaar maken van praktische relevante kennis met betrekking tot natuurlijke veehouderij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende kennissystemen, waarbij resultaten en ervaringen van (verkennende) onderzoeksactiviteiten in de praktijk verder worden ontwikkelend en gedeeld.

Platform Natuurlijke Veehouderij is de Nederlandse afdeling van het internationale Natural Livestock Farming (NLF) network: www.naturallivestockfarming.com

ACTIVITEITEN

  • Onafhankelijke loket (preventieve) diergezondheid onder ander door middel van kennisdeling via de website
  • Veehouders bij elkaar brengen in cursusverband
  • Dierenartsen bij elkaar brengen in cursusverband
  • Kennis vergaren door innovatieve plannen uit te werken en onderzoeken op te zetten en uit te voeren

Activiteiten