Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen voor de cursusstart van: 

Cursus natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk

Cursus kruidenrijk voer, van eigen land