Cursus natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk

Vrijdag 19 oktober 2018
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Kaderschepping en achtergrond

Vrijdag 9 november 2018
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Kwaliteit en veiligheid

Zaterdag 12 januari 2019
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Toepassing natuurlijke middelen in de melkveehouderij 1

Zaterdag 9 februari 2019
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Natuurlijke middelen in de melkveehouderij 2 & stip op de horizon

Cursus kruidenrijk voer, van eigen land

13 december 2018
Bodemgezondheid en graslandbeheer. Belang van gezonde bodem; hoe teel ik gras met kruiden?

10 januari 2019
Kruidenrijke rantsoenen. Vakbekwaam voeren; hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

7 februari 2019
Kruiden en duurzaam gezondheidsmanagement. Werking van kruiden op diergezondheid; hoe zorg ik dat kruiden van betekenis zijn in het vergroten van de algemene weerstand?