Workshop natuurlijke middelen

Woensdag 23 januari 2019:
Het verantwoord adviseren en toepassen van alternatieven voor betere diergezondheid en dierwelzijn.
Bio-beurs Zwolle: 12:45 – 13:45 uur – workshop ruimte D

Cursus natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk

Vrijdag 19 oktober 2018
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Kaderschepping en achtergrond

Vrijdag 9 november 2018
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Kwaliteit en veiligheid

Zaterdag 12 januari 2019
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Toepassing natuurlijke middelen in de melkveehouderij 1

Vrijdag 8 februari 2019
Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk – Natuurlijke middelen in de melkveehouderij 2 & stip op de horizon

Cursus kruidenrijk voer, van eigen land

donderdag 13 december 2018
Bodemgezondheid en graslandbeheer. Belang van gezonde bodem; hoe teel ik gras met kruiden?

donderdag 10 januari 2019
Kruidenrijke rantsoenen. Vakbekwaam voeren; hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

donderdag 7 februari 2019
Kruiden en duurzaam gezondheidsmanagement. Werking van kruiden op diergezondheid; hoe zorg ik dat kruiden van betekenis zijn in het vergroten van de algemene weerstand?