Conferentie Natuurlijke Veehouderij – een stap verder!

Op 8 maart 2018 werd de Conferentie Natuurlijke Veehouderij – een stap verder gehouden. Op deze conferentie, gehouden in de Twentsche Foodhal in Enschede, waren bijna tweehonderd mensen aanwezig. Hieronder vindt u samenvattingen en presentaties van de verschillende workshops, met daarbij een fotoreportage van de dag.

LINK NAAR PRESENTATIE PROF. J. FINK GREMMELS
Enquete Deelnemers Conferentie 8 maart 2018
Visie op natuurlijke veehouderij door dierenartsen
Visie op natuurlijke veehouderij door veehouders

Workshop 1
Verwaarden van natuurlijke veehouderij

Dat er ruimte is in de markt voor inspirerende concepten is duidelijk. Maar een goed georganiseerde keten is een voorwaarde voor succes. Welke resultaten zijn al geboekt en welke zaken moeten nog verder worden uitgezocht? En wie/wat kan jou als ondernemer helpen in je zoektocht?

Door Gerdien Kleier (PNV) en Jan Broenink (Natuurboeren)

ACTIES:

 • Aanhaken bij input Jan Broenink over merken en keurmerken, ketens en verdienmodellen: aanhaken bij Wroetvarken, aanhaken bij Natuurboeren ook!
 • Student Josse Haarhuis gaat 40 varkens in natuurgebied houden, maar afzet nog niet geregeld. Hoe gaat hij verder?
 • Els Uijtterlinde zou graag meer waarde willen krijgen van Leerdammer omdat ze ook meer waarde levert. Samenwerking tussen veehouders die aan Leerdammer leveren?

Workshop 2
Waarde van ervaring en vakmanschap voor versterking diergezondheid en levensduur

Hoe kan door middel van praktijkonderzoek het vakmanschap van boeren en dierenartsen zo effectief mogelijk worden ingezet voor betere diergezondheid?

Door Michiel Vreriks en Bulle Koster (Veterinair Kennis Centrum Oost-Nederland-PNV)

ACTIES:

 • Actieweek van de zuivel organiseren (sluit aan bij voedingswaarde)
 • Ambtenaren lopen mee met boeren
 • Praktijkproeven – nieuwe thema’s: Luchtwegproblemen, voetbaden, teken, vruchtbaarheid – vouchers prov. Overijssel aanvragen
 • Praktijkproef rond leverbot infecties start al op– met kans op financiering vanuit prov. Friesland.

Workshop 3
Meerwaarde van meer natuur: bodem, biodiversiteit, water en klimaat 


Melk vooral uit gras en meer kruiden in de wei: wat is het effect hiervan op biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit en klimaat? En hoe kunnen we dit meten en opschalen?

Door Jan-Paul Wagenaar (Louis Bolk Instituut) en Fransjan de Waard (Bodemboeren)

ACTIES:

 • Bijeenkomst over hoe je kruidenrijk ruwvoer in het rantsoen past en wat voor effect dit heeft op bedrijfsvoering + resultaat
 • Organiseren van cursussen en informatie kruiden in de wei, in combinatie met bodem
 • Cursus op locatie over bodem-kruiden: boeren die actief worden in formuleren van kennisbehoefte – en dat aanvragen
 • Rol platform: ontwikkelen van praktijkkennis rond innovaties en gezamenlijke trajecten

Workshop 4
Voedingswaarde: zicht op verband tussen natuurlijke veehouderij en kwaliteit van voedsel


Bij welke bedrijfsvoering verbetert de kwaliteit van ons voedsel? Hoe wordt de consument zich hiervan bewust?

Door Wim Hiemstra (PNV) en Klaas Toering

ACTIES:

 • Annette van Veldhoen, Andrea Westerhof (buffelfarm), Harm uit Groningen, Haryt uit Friesland –meedoen aan actie rond vermarkten op basis van kwaliteit van voedsel
 • Vervolg besprekingen bij provincie Overijssel op 25 april, en met Eetbaar Landschap (Fransjan)
 • Link met Natuur Inclusieve landbouw – Friesland

Workshop 5
Waardering vanuit de maatschappij: wat levert verbindend ondernemen op?

Waar wil jij mee aan de slag en waar kunnen anderen jou mee helpen? Kan de consument mede bepalend zijn voor beslissingen in jouw bedrijfsvoering?

Door Christel van Raaij (Wakker Boer) en Lobke Meekes (Proef/v Boer)

ACTIES:

 • Opvolgen van de twee vragen-indieners (Nieske Neimeijer (biologische varkenshoudster en Andra Westerhoff – Buffalo farm Twente)– die aan de slag gaan met de ideeën die zijn aangereikt tijdens de workshop
 • Ophelderen: wat is verschil tussen natuurlijk en natuur-inclusief?

Workshop 6
Waarde van kennis: ontwikkelen en versterken van een kennis-community 


Welke kennis rond natuurlijke veehouderij is er in Nederland en internationaal beschikbaar en welke ontbreekt er nog? Hoe kunnen we een kenniscommunity en beweging worden? Cursussen, uitwisselingen, studiegroepen, stages?

Door Maria Groot (Wageningen UR-RIKILT) en Katrien van’t Hooft (PNV)

ACTIES:

 • Belangrijk aan te geven waarom natuurlijke veehouderij nodig is en wat het precies inhoudt
 • Cursus voor dierenartsen incl. wetenschappelijk onderbouwing (in ontwikkeling)
 • Meer betrekken veevoeradviseurs naast veehouders – dierenartsen
 • Ontwikkel kennisbank als open source systeem – met bepaalde controle op kwaliteit

Green Deal sluiten met de overheid (zie http://www.greendeals.nl/)

Workshop 7
Waarde van familiebedrijven: focus op de generatie-agenda 


Familiebedrijven bestaan al generaties lang. Welke beslissingen neem je nu als veehouder – en welk effect heeft dat op de toekomstige generaties? Martina Florians, kunstenaar, neemt je mee met de generatie-agenda als communicatiemiddel binnen familiebedrijven.

Door Martina Florians en Hendry van Ittersum

ACTIES:

 • Er zijn veel aanvragen om hiermee verder te gaan: afspraak om verder te bespreken hoe dit vorm te geven i.s.m Platform en afstemming met Provincie en Kunstenhal.
 • Generatie agenda is een gespreksmotor en kan een drijver worden van waaruit natuurlijke veehouderij zich kan verbreden

Workshop 8
Ons voedsel in de toekomst: brainstorm over korte ketens en producent-consument relaties

Met directe verkoop aan consumenten zonder tussenkomst van supermarkten? Matthijs Bosman, kunstenaar, bedacht Superland. Op welke manier gaan we in de toekomst aan ons voedsel komen? Brainstorm over de toekomst. Out-of-the-box? Er is geen box.

Door Petra van der Hengel (Agro&Food Innovatie) en Matthijs Bosman

ACTIES:

 • Vervolg discussie over Superland en Product as Service – Boxtel in combi met bezoek aan Heerenboeren en De Praktijk van het Ideaal op de Kleine Aarde.
 • Wordt georganiseerd door Kennispoort regio Zwolle i.s.m Matthijs Bosman en het Platform.