Hoe krijg je in deze tijd de sector en boeren in beweging naar een meer duurzame (melk)veehouderij? De tijd waarin de druk op de sector groot is, de samenleving kritisch is en boeren de handen vol hebben aan alles wat al moet.

Het ‘Waarom’ en ‘Hoe’ van Nietzsche
Een bekend citaat van Nietzsche is: als “mensen ‘weten’ en ‘voelen’ waarom, dan kunnen ze elke hoe de baas”. Dit herkennen we bij onszelf, als je iets doet vanuit je passie of betekenis, dan gaat het ‘hoe’ vanzelf. Binnen de melkveehouderij wordt duurzaamheid veelal gevoeld als een ‘moeten’, vaak van buitenaf opgelegd (overheid, coöperatie, markt). Het wordt dan trekken en duwen om boeren in beweging te krijgen. Dat is het beeld van het duurzaamheidsbeleid van de afgelopen jaren. Er wordt hard gewerkt aan doelen, instrumenten en programma’s, waarmee ook stappen zijn gezet. Maar het kost veel tijd en energie, de echte flow ontbreekt.

Lees hier de blog van Wakker Boer.