De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor het positieve effect van een veehouderij op basis van optimaal weerbare dieren op dierwelzijn, humane gezondheid, boereninkomen en milieu. Zo staat een gezonde bodem centraal, wordt er steeds meer ervaring opgedaan met divers en kruidenrijk grasland, is er aandacht voor fokkerij en de inzet van lokale rassen en worden natuurlijke middelen gebruikt. Oftewel: gezonde dieren zijn de norm.

Op dit onderdeel van de website wordt gewerkt aan een digitale kennisbank waar dierenartsen, veehouders en adviseurs terecht kunnen voor kennis over natuurlijke veehouderij, literatuur, artikelen, rapporten en links naar databases. De Kennisbank is verdeeld in vijf lagen:

Management
Fokkerij
Gebruik van natuurlijke producten
Kwaliteitscontrole
Verdienmodellen

Gestart wordt met het vullen van de Kennisbank over het gebruik van natuurlijke producten.