foto-vorkNederlandse veehouders werken hard aan het terugdringen van antibiotica. Sinds 2009 is het gebruik al met 58 procent afgenomen. Daarvoor in de plaats passen ze steeds vaker kruiden en andere natuurproducten toe om hun dieren gezond te houden. De aanvankelijke scepsis tegen deze ‘Klazien uit Zalk’ -achtige middelen verdwijnt meer en meer, ook onder dierenartsen. Alternatieve middelen worden steeds meer gangbaar, signaleert Gineke Mons. (Gineke Mons is freelance agrojournalist. www.monsjournalistiek.nl.)

Lees hele artikel.