congres-van-akker-naar-bosMark Shepard heeft ons met zijn visie op herstellende landbouw met succes aan het denken gezet. Dat was in november 2015, tijdens het van Akker naar Bos congres. Zijn aansporing is simpel: kijk naar wat de natuur doet, imiteer dat ten behoeve van voedselproductie en leer daarvan. Boeren die zich hierin bekwamen zien hun kosten dalen en hun opbrengsten stijgen. Bovendien verbetert de kwaliteit van de bodem en schiet de biodiversiteit omhoog, zodat onze planeet er wel bij vaart. Stichting van Akker naar Bos is opgericht om kracht bij te zetten aan een groeiende beweging naar meer natuurlijke vormen van landbouw. In het tweede Akker naar Bos congres presenteren we onze visie op de toekomst van natuurlijke landbouw. Wij omlijsten dit met inspirerende sprekers en aansprekende praktijkvoorbeelden. Met dit alles beogen we zoveel mogelijk direct bruikbare kennis en ervaring mee te geven aan iedereen die in de natuurlijke landbouw actief wil zijn.

Meer informatie over het congres klik hier.