Het cursusaanbod Gezond kruidenrijk voer gaat van start. In deze driedaagse cursus doen veehouders kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid. Het sluiten van de bedrijfskringloop is in toenemende mate belangrijk voor veehouders. Er is behoefte aan een zelfvoorzienend en veerkrachtig systeem dat niet afhangt van input van buitenaf. Gebruik maken van kruiden ter bevordering van de diergezondheid past goed in deze benadering, melkkoeien hebben baat bij een gevarieerd dieet dat méér omvat dan alleen gras. Kruiden kunnen een bijdrage leveren aan biodiversiteit, droogteresistentie, stikstofbinding en gezondheid van het vee. Deze cursus focust op hoe je weidekruiden in je weide- en maaipercelen kan krijgen en hoe je ze kan inpassen in de bedrijfsvoering. 

De cursus omvat drie onderdelen:

13 december 2018 | bodemgezondheid en graslandbeheer

Belang van gezonde bodem; hoe teel ik gras met kruiden?
Jan Paul Wagenaar – Louis Bolk Instituut

10 januari 2019 | kruidenrijke rantsoenen

Vakbekwaam voeren; hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?
Sible van der Werf – Agrifirm

7 februari 2019 | kruiden en duurzaam gezondheidsmanagement 

Werking van kruiden op diergezondheid; hoe zorg ik dat kruiden van betekenis zijn in het vergroten van de algemene weerstand?
Hans Nij Bijvank – Dierenkliniek de Woldberg

Tijden: vanaf 10:30 inloop, start om 11:00 uur en einde om 15:00 uur (inclusief lunch)

De cursus vindt plaats op Melkveebedrijf Erf 1: Mandjeswaardweg 6 – 8267 AW Kampen

De kosten voor deze pilot bedragen 150 euro (exclusief btw), aanmelden graag voor 6 december 2018 via platform@natuurlijkeveehouderij.nl.

Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar binnen deze cursus! We zijn gestart met het maken van een lijst met geïnteresseerden, mogelijk vindt er een tweede cursusstart plaats in het voorjaar van 2019. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via platform@natuurlijkeveehouderij.nl 

Dit cursusaanbod is onderdeel van het project Gezonde Koeien – Gezond Voedsel – Gezond Milieu van Platform Natuurlijke Veehouderij. Binnen dit project kan deze pilot cursus voor een gereduceerd tarief worden aangeboden. Aan de hand van de suggesties van de deelnemers van deze pilot cursus wordt het cursusaanbod mogelijk verbeterd. Voor vragen kunt u contact opnemen met Ellen de Lange, via platform@natuurlijkeveehouderij.nl of telefoonnummer 06 10 29 61 87.

Perceel 9-11-18