ncohEen aantal Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen gaan nauw samenwerken op het gebied van mens, dier en milieu.
Het nieuwe instituut gaat zich met vier grote thema’s bezighouden. De eerste twee hebben betrekking op infectieziekten. Door de globalisering, de verstedelijking en de vergrijzing, is de kans groot dat mens en dier meer risico lopen om allerlei infecties te krijgen.

Veehouderij

Maar er is meer nodig voor een gezondere toekomst voor mens, dier en milieu dan die eerste twee speerpunten van het NCOH alleen. Het nieuwe instituut gaat nog twee grote thema’s oppakken: het ontwikkelen van evenwichtige, slimme systemen voor de veehouderij om de negatieve kanten van de bio-industrie aan te pakken en het werken aan een gezonde leefomgeving en een gezond ecosysteem.

Het instituut wil de gezondheidsrisico’s die de bio-industrie voor mensen oplevert zoveel mogelijk beperken. Verder wordt er onderzoek gedaan naar robuustere dierenrassen die minder snel ziek worden en naar manieren om de gezondheid van dieren beter in de gaten te houden.

Zie hele artikel, geschreven door Rinke van den Brink op de website van de NOS