Uitgaan van optimale productie, in plaats van maximale productie: boeren en dierenartsen zijn alsmaar meer bezig met natuurlijke veehouderij. Dit blijkt volop tijdens de pilot cursus ‘Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk’ van het Platform Natuurlijke Veehouderij.

Veelheid aan natuurlijke middelen
Deze pilot dient dierenartsen een goed onderbouwde mogelijkheid te geven tot het verantwoord adviseren en toepassen van alternatieven voor betere diergezondheid en dierwelzijn. De cursus wordt met veel enthousiasme gevolgd door veertien dierenartsen. Tijdens de eerste cursusdag bleek dat de veelheid aan beschikbare natuurlijke middelen op de Nederlandse markt enorm is. Regelmatig treffen dierenartsen natuurlijke middelen in de medicijnkast van de veehouder, waarvan de dierenarts het bestaan en de werking niet kent. Hier valt een enorme brug te slaan. Enerzijds in het gesprek tussen veehouder, adviseur en dierenarts. Anderzijds als het gaat om het delen van objectieve achtergrondinformatie, werkzaamheid en praktijkervaringen met natuurlijke middelen.

Kruiden en diergezondheid
Op 9 november jl. vond de tweede cursusdag plaats bij Dierenkliniek de Woldberg in Steenwijk. Tijdens het programma werd onder meer ingegaan op hoe men dieren de mogelijkheid op zelfmedicatie kan bieden. De groep dierenartsen bracht een bezoek aan kruidenrijke graspercelen, om dieper in te gaan op de botanische samenstelling, de medicinale eigenschappen van kruiden en de link naar diergezondheid. Kruiden kunnen de mineralenstatus van dieren verbeteren of de aanvoer van mineralenproducten van buiten het bedrijf beperken. Samen met veehouders en onder andere Louis Bolk Instituut doet het Platform Natuurlijke Veehouderij onderzoek naar de mogelijke toepassing(en) van kruiden in de veehouderij.

Belangstelling groeit
In opdracht van het Platform Natuurlijke Veehouderij, met financiering van de Provincie Overijssel, heeft Maria Groot van het RIKILT Wageningen University & Research deze geaccrediteerde pilot cursus ontwikkeld voor dierenartsen. Gezamenlijk wordt nu een lijst gemaakt van de praktijkervaringen met de verschillende kruidenproducten die op de markt beschikbaar zijn. De wachtlijst voor de tweede cursus geeft aan dat de vraag naar deze informatie onder dierenartsen groeit. Naast deze cursus gaat het Platform Natuurlijke Veehouderij op 13 december 2018 ook van start met een pilot rond natuurlijke diergezondheid voor veehouders. In deze driedaagse cursus doen veehouders kennis op over de relatie tussen kruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid.

Natuurlijke gezondheid voor dieren 19-11-18