Natuurlijke veehouderij eng of logische strategie?

Op 8 maart werd de conferentie van het Platform Natuurlijke Veehouderij gehouden. Daar bleek dat bepaalde sectorpartijen natuurlijke veehouderij eng vinden. Anderen vinden het juist een logische strategie. Het aantal geintersseerden neemt in ieder geval toe. Op de conferentie kwamen bijna tweehonderd mensen af. Veel boeren en erfbetreders, onder wie dierenartsen, weten nog niet wat het Platform Natuurlijke Veehouderij precies bedoelt met natuurlijke veehouderij.

Lees hele artikel in Vfocus door Henk ten Have.