Niet alleen in Nederland zetten we ons in voor de beweging naar een meer natuurlijke veehouderij. Het werk van onze internationale (kennis-) community rond Natural Livestock Farming (NLF) richt zich ook buiten Europa op het verbeteren van diergezondheid en het reduceren van het gebruik van antibiotica. Zo werkt NLF met haar partners in Oeganda aan de tekenresistentie problematiek in de melkveehouderij, door verantwoorde inzet van natuurlijke middelen hoog op de (bestuurlijke en research) agenda te zetten.

Steeds meer interesse voor kruidenmiddelen bij overheid

Er lijkt een kentering te komen in de weerstand bij de overheid in Oeganda tegen het gebruik kruidenmiddelen in de melkveehouderij. In Oeganda heeft dat te maken met de crisis rond de tekenresistentie tegen bijna alle gangbare bestrijdingsmiddelen. De pilot met ‘kruidenmiddelen als tekenbestrijding’ vanuit ons internationale netwerk rond Natural Livestock Farming heeft nog niet de gewenste resultaten opgeleverd op het gebied van wetenschappelijk aangetoonde effectiviteit. Evenwel zijn de boeren er de afgelopen maanden zelf mee aan de slag gegaan. Allerlei mogelijkheden rond kruidenmiddelen komen boven tafel en boeren zijn zelf aan de slag met kruidentuinen. De officiële weerstand tegen gebruik van kruidenmiddelen bij melkvee in Oeganda is opvallend, vooral omdat dit humaan een zeer wijd verspreid en formeel toegestaan fenomeen is. Overal zijn winkeltjes waar deze producten verkrijgbaar zijn. Dit verklaart echter mede waarom boeren ineens volop interesse tonen. Naast de uit de hand gelopen kosten van de gangbare bestrijdingsmiddelen.

Belang van lokale veerassen

In februari gaan we met de partners uit Nederland, India, Ethiopië en Oeganda verder om te kijken welke van de kruidenmiddelen die de boeren nu gebruiken het meest geschikt zijn. Dit met steun en financiering van het dairy programma van SNV, het applied research programma in Ethiopië en van NLF. We zijn hierover dan voor gesprek uitgenodigd bij vertegenwoordigers van de president. Een unieke gelegenheid! Ook om de nadruk te leggen op het belang van de lokale veerassen, zoals de Ankole Longhorn Cow, die resistenter zijn tegen teken dan de kruisingen met Nederlandse HF. Na februari volgt een terugblik op dit bezoek! Meer info over dit project vind je via deze link of mail naar: info@naturallivestockfarming.com