De veehouderij krijgt per sector specifieke doelstellingen om het antibioticagebruik verder terug te dringen. Dat blijkt uit het vervolgbeleid voor reductie van antibioticagebruik.

In 2017 worden per sector de reductiedoelen voor 2020 vastgesteld. Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, houdt tot die tijd vast aan de generieke doelstelling om het antibioticagebruik in de veehouderij met 70% te verminderen.