Op 2 maart 2020 start Rein Stremler, student Dier- en Veehouderij op hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden, als stagiair bij Platform Natuurlijke Veehouderij. Rein gaat aan de slag met een projectopdracht, om de kennisbehoefte van veehouders rondom kruiden in beeld te brengen. In dit bericht stelt hij zich aan je voor.

“Mijn naam is Rein Stremler, ik ben 21 jaar oud en woonachtig in het Friese dorpje Jorwerd. Hier woon ik samen met mijn familie op een biologische boerderij met tachtig melkkoeien. Ik studeer Dier- en Veehouderij op hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Momenteel zit ik in mijn derde jaar van de bachelor. In februari ben ik begonnen aan de minor ‘Project en Advies DV’. Door middel van mijn projectplan “Definiëren wat de kennis over kruiden is bij boeren” ben ik met Platform Natuurlijke veehouderij in contact gekomen.

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de kennis die boeren hebben over kruiden en/of wat de kennisbehoefte is onder de boeren. Het plan is tot stand gekomen doordat er steeds meer met kruiden in grasland wordt gewerkt. Dit is mede doordat dit verplicht wordt door de melkfabrieken; als boeren voor een bepaald keurmerk, bijvoorbeeld Planet Proof, melk willen produceren. Werken met kruiden biedt veel mogelijkheden, maar levert ook vragen op als er niet genoeg kennis over is onder de boeren. Boeren zitten met vragen zoals wat doen kruiden met de bodem? Of hebben kruiden invloed op de gezondheid van koeien? Met een aantal van zulke vragen ga ik aan de slag tijdens dit project.”