rapport-rikilt-2015-001_lr_pagina_01Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam Novib/E-Motive over reductie van antibiotica in de melkveehouderij.

Binnen het Instituut van Ayurvedaen Integrated Complementary Medicine (I-AIM, nu onder de naam Trans Disciplinary Institute, TDU) zijn een aantal traditionele recepten gestandaardiseerd. In het kader van de reductie van het antibioticagebruik, de verhoging van de diergezondheid en het dierwelzijn is een pilotproef opgezet bijboeren in Overijssel om te onderzoeken of deze middelen ook onder Nederlandse omstandigheden werkzaam zijn. Lees hier rapport.