Foto credits: Bulle Koster – VKON

Runderen krijgen vaker ziektes die overgebracht worden door teken. De impact van het veranderende klimaat speelt hierin mogelijk een rol. Problemen doen zich vooral voor bij begrazing van natuurgrond en weilanden gelegen in bosrijke omgevingen.

Stichting Natuurboer uit de Buurt, onderzoeksinstituut VKON, Landschap Overijssel en Platform Natuurlijke Veehouderij starten aankomend jaar een project, waarbij onderzocht wordt of natuurlijke middelen bruikbaar zijn om ziekteoverdracht door teken te voorkomen. Doel van dit project is tevens om meer bewustwording te creëren en het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast zal er een praktijkonderzoek plaatsvinden, waarbij natuurlijke middelen ter voorkoming van tekenbeten worden getest. Het belang van een natuurlijk middel is groot. Wanneer pesticiden worden gebruikt om de runderen te beschermen, zal dit nadelige gevolgen hebben voor de flora en fauna in de gebieden waar deze runderen grazen. Insecten verdwijnen en begroeiing verdwijnt. Dit komt met name doordat de pesticiden die op dit moment ingezet worden via de ontlasting van de dieren in de bodem terecht komt.

Parallel
‘De toename van tekenbeten bij mensen lijkt parallel te lopen aan de problemen die teken bij runderen veroorzaken’, zegt Bulle Koster van VKON. Het onderzoeksinstituut begeleidt veehouders die de afgelopen jaren runderen lieten grazen op het Boetelerveld, een vochtig heidegebied in Raalte. Ook hier ligt babesia op de loer. Ecoloog André de Bonte van Landschap Overijssel hoopt op nieuwe mogelijkheden om ziektes te voorkomen. ‘Een natuurlijke aanpak heeft onze voorkeur. Als we geen grazers van boeren meer kunnen inzetten, lopen de beheerkosten van natuurgebieden enorm op’.

Project
De vier bovengenoemde partijen kwamen in het najaar bijeen voor een thema-bijeenkomst rondom deze problematiek. Ook waren Oegandese en Indiase onderzoekers, verbonden aan de Natural Livestock Farming Foundation, bij deze bijeenkomst aanwezig. Zij deelden hun kennis en ervaring over natuurlijke middelen die in hun thuisland ingezet worden voor tekenbestrijding. In het project, dat ondersteund wordt door de Provincie Overijssel, wordt onderzocht of deze middelen ook toepasbaar zijn in Nederland. Afgelopen zomer stierven onverwacht vier drachtige vaarzen die graasden op natuurgrond van Staatsbosbeheer in Olst. Babesia bleek de oorzaak. Teken brengen de babesiaparasiet over op runderen. De parasiet vernietigt rode bloedcellen en kan uiteindelijk dodelijk zijn. Wanneer de parasiet op tijd wordt opgemerkt is behandelen nog goed mogelijk, daarom is het erg belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat rondom het tekenprobleem en de ziektes die teken met zich meebrengen.

Workshop bio-beurs
Tijdens de biobeurs 2020 organiseren Stichting Natuurboer uit de Buurt, onderzoeksinstituut VKON, Landschap Overijssel en Platform Natuurlijke Veehouderij een workshop voor veehouders, terreinbeheerders en dierenartsen over teken en door teken overgebrachte ziekten. In deze workshop wordt ingegaan op het voorkomen van problemen met tekenbeten bij rundvee die weides in een natte of bosrijke omgeving begrazen en worden ervaringen van praktijkonderzoeken rondom het natuurlijke bestrijden van teken gedeeld.

Ervaringen
Heeft u ervaring op het gebied van tekenbeten bij rundvee en de gevolgen die deze tekenbeten met zich meebrengen, wilt u deze ervaringen delen en in contact komen? Neem dan contact op met Pascalle Evers van VKON, via p.evers@vkon.nl of 0546 89 00 60.