spandoekSamenwerkende veehouderijclubs op Bio-beursvloer
Natuurweide-plein gastheer Platform Natuurlijke Veehouderij

Onder het motto “Samen sterk voor minder antibioticagebruik!” de natuurlijke veehouderij in Nederland en wereldwijd versterken. Dat willen Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders samen met Platform Natuurlijk Veehouderij, Stichting Bio-KI, Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland VKON, Dutch Farm Experiences en de rundvee-rasorganisaties voor Fries Hollands rundvee, Blaarkop en Fries Roodbontvee op de Bio-beurs laten zien

Internationaal wordt ook kennis ontwikkeld en gedeeld om het gebruik antibiotica wereldwijd te verminderen. In het internationale platform ‘Natural Livestock Farming’ (www.naturallivestockfarming.com) werken mensen uit Nederland, India, Oeganda en Ethiopië samen. In 2014 en 2015 zijn er vijf uitwisselingen geweest tussen Nederlandse veehouders en veeartsen en hun collega’s uit deze landen..

Naast (biologische) melkveehouders en veeartsen hebben ook Dutch Farm Experience, Louis Bolk, WUR-RIKILT, Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland en Bio-KI aan de uitwisselingen deelgenomen. Met financiële steun van de provincie Fryslân en Overijssel en Oxfam-Novib. Goed diermanagement, strategische selectie en inzet van lokale rassen, en ondersteuning van gezondheid met natuurlijke middelen staan hierbij centraal.

Recent is de film Milk Dilemma in Afrika uitgebracht waarin getoond wordt hoe het gebruik van antibiotica en insecticiden in Oeganda de laatste jaren is gestegen mede als gevolg van het inkruisen van het lokale veeras met het hoogproductieve Holstein-Friese ras. Gebruik van antibiotica en insecticiden hebben de kruislingen nodig voor de gezondheid. Overmatig gebruik van antibiotica zorgt wereldwijd voor de opkomst van resistente bacteriën. Natural Livestock Farming wil het gebruik van antibiotica verminderen met strategieën, zoals het preventief en curatief gebruik van kruiden en hierbij de inzet van robuuste rassen van groot belang.

 

www.denatuurweide.nl 
www.dutchfarmexperience.com