ser-rapportHet SER rapport ‘Versnelling Duurzaamheid Veehouderij’ dat vorige week is gepresenteerd aan staatssecretaris van Dam bepleit vervolgstappen op korte termijn voor het verduurzamen van de veehouderij sector in Nederland. Het rapport signaleert terecht dat de Nederlandse veehouderij in een impasse verkeert: langdurig slechte inkomens voor de veehouders en forse milieudruk gecombineerd met onacceptabele risico’s voor gezondheid van mensen en het welzijn van dieren.

Versnellen van de verduurzaming in de veehouderij is dus geboden. Daar zijn alle partijen het over eens. Dit volgt ook op eerdere overeenkomsten in de sector zoals Verbond van Den Bosch in 2011 (alle vlees duurzaam in 2020) en de 15 doelen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Het SER rapport bepleit nu een versnelling van dit proces onder andere door het stimuleren van een ‘voorhoede’ van 30% van de boeren, het activeren van de gehele keten, verplichte mestverwerking voor het bedrijfsoverschot, en de plaatsing van de veehouder ‘in het midden van de maatschappij’.

Dit rapport roept hiermee echter evenveel vragen op als dat het antwoorden geeft. Want welke boeren moeten deze voorhoede gaan vormen? Hoe kunnen de veehouders midden in de maatschappij komen te staan? Op welke manier wordt met de overige 70% van de veehouders omgegaan? En hoe kan de sector aan de wereldmarkt met zijn lage prijzen blijven leveren als de kostprijs verder stijgt ten gevolge van verplichte mestverwerking?

Er blijven dus veel vragen liggen. De provincie Overijssel en het Platform Natuurlijke Veehouderij nodigen u uit om hierover verder met elkaar van gedachten te wisselen tijdens het komende symposium: Samen sterk voor minder antibiotica en meer Natuurlijke Veehouderij, op maandag 14 november a.s. in Zwolle.

Wat kan bijdragen om de beoogde duurzaamheidsdoelen concreet te verwezenlijken? Wij van platform Natuurlijke Veehouderij zijn van mening dat deze doelen het best bereikt kunnen worden door een veehouderij die bewust de natuurlijke weerstand van dier en omgeving versterkt en actief de verbinding zoekt met de consument. Op basis van ‘gewoon goed management’, robuuste koeien die niet gauw ziek worden, ondersteuning van diergezondheid met kruiden, beter kwaliteit melk en een goede prijs daarbij. Echt duurzaam voor koe, milieu én de veehouder! Dat is een veehouderij op basis van productie optimalisatie en inzet van boeren-innovatiekracht, kostprijsverlaging en afstemming met de Nederlandse en Europese consument, in plaats van maximale melkproductie per koe met steeds nieuwe technologie, kostprijsverhoging en productie voor de wereldmarkt.

Gedeputeerde Landbouw, Cultuur en Natuur, Hester Maij presenteert tijdens dit symposium o.a. het recent goedgekeurde Agro&Food programma 2017-2019 van de provincie Overijssel. Tijdens het symposium kunnen deelnemers inspiratie op doen over Natuurlijke Veehouderij en tegelijkertijd bijdragen aan aanbevelingen rond de verduurzaming van de (melk-) veehouderij sector, zowel richting het SER rapport, provincie Overijssel als Platform Natuurlijke Veehouderij.