Op donderdag 4 juni organiseerde het Platform Natuurlijke Veehouderij, in samenwerking met Erve Mentink, een thema dag in Deurningen. Een groep van zo’n dertig melkveehouders, dierenartsen en onderzoekers kwam bijeen om zich te laten bijpraten over het toepassen van kruiden in de melkveehouderij. De dag startte met een korte toelichting door Ellen de Lange, over de activiteiten van het Platform, waarbij het dier als uitgangspunt genomen wordt en preventieve diergezondheid en dierenwelzijn voorop staan. Vervolgens volgde een presentatie van Pedro Janssen van het Louis Bolk Instituut over het nut van kruidenrijk grasland; vooral nu we meer en meer te kampen hebben met droogte. Tevens werd ingegaan op het verschil tussen productiedoeleinden en natuur doelen: beide vragen om een verschillend mestbeleid en kruidenmengsel. Ook deelde Pedro praktische tips rondom herinzaaien, doorzaaien en bemesting.

Na een goedgevulde lunch stonden er een tweetal workshops op het programma. Onder begeleiding van melkveehouders Sierd Hornstra en Gerard Uijterlinde werd een bezoek gebracht aan de kruidenrijke percelen op Erve Mentink. Beide deelden hun ervaringen rondom het werken met kruidenrijke weides en de uitdaging om het juiste aandeel kruiden in het perceel te behouden. Ook werd, tijdens de tweede workshop, stilgestaan bij het toepassen van natuurlijke middelen voor betere diergezondheid en dierwelzijn. Tijdens een van de internationale uitwisselingsprogramma’s van het Platform Natuurlijke Veehouderij is een kruidenrecept uitgewisseld. Dit kruidenrecept ondersteunt bij de genezing van kalverdiarree. Melkveehouders Jeanet Brandsma en Els Uijterlinde-Mentink lieten live zien hoe zij het kruidenrecept klaarmaken en toepassen bij kalveren. Vervolgens kreeg een ieder een tas met het kruidenrecept en ingrediënten mee naar huis; om het recept tegen kalverdiarree thuis toe te passen.

Wil je meer weten over de invulling en uitkomsten van deze thema-dag? Of een soortgelijke dag op jouw bedrijf laten plaatsvinden? Neem gerust contact met ons op via platform@natuurlijkeveehouderij.nl

Voor een fotoverslag van deze themadag, check het album op onze facebook pagina.

Gerard Uijterlinde vertelt over het project Krachtige Kruiden