Op 23 en 24 januari vond de Bio-beurs plaats in Zwolle. Het Platform Natuurlijke Veehouderij verzorgde een workshop over natuurlijke middelen op het boerenerf en in de huisdierenpraktijk. Tijdens de bijeenkomst bleek hoezeer de vraag naar onafhankelijke kennis over natuurlijke middelen voor het gezond houden van dieren leeft onder boeren en dierenartsen.

Centraal thema was het verantwoord toepassen en adviseren van alternatieven voor betere diergezondheid en dierwelzijn. De veelheid aan middelen voor landbouwhuisdieren op de Nederlandse markt draagt er aan bij dat veehouders en dierenartsen soms door de bomen het bos niet (meer) zien. Wat werkt wel? Wat zijn de bestanddelen en werkzame stoffen in een middel? En wat kunnen risico’s zijn? Tijdens de workshop wisselden de aanwezige veehouders en dierenartsen uit welke natuurlijke middelen een positieve bijdrage leveren in het gezond houden of weer gezond maken van dieren.

Volle bak
De animo voor de workshop was groot. De iglo tent (heel passend bij het winterse weer!) bleek als workshop ruimte veel te klein voor het aantal belangstellenden. De workshop werd verzorgd door dr. Maria Groot, cursusleider bij het Platform Natuurlijke Veehouderij en dierenarts & onderzoeker bij RIKILT Wageningen University & Research. Maria lichtte toe hoe zij in haar dagelijks werk ziet hoe natuurlijke middelen bijdragen aan een betere diergezondheid. Ook neemt de behoefte van veehouders en dierenartsen om ervaringen met natuurlijke middelen te willen delen met collega’s duidelijk toe. Sommige producten zijn goed onderzocht, worden al jaren gebruikt en hebben een goed effect. “Waarom weten we dit dan niet”, aldus een van de aanwezigen. Dat er nog veel onwetendheid rondom dit thema is, heeft er enerzijds mee te maken dat er in veterinaire en veehouderij opleidingen nog weinig kennis wordt verschaft over natuurlijke middelen. Anderzijds zijn er ook natuurlijke middelen op de markt waarvan werking en effect compleet onduidelijk is, hier valt nog veel winst te behalen.

Uitwisseling met collega dierenartsen en veehouders
Carlijn Gommans, dierenarts bij Diergeneeskundig Centrum Dalfsen, was ook aanwezig bij de workshop en deelde haar praktijkervaringen. Carlijn is een van de veertien dierenartsen die op dit moment deelneemt aan de pilot cursus ‘Natuurlijke Middelen in de Dierenartspraktijk’. Carlijn benoemde dat veehouders veel interesse hebben in betrouwbare en natuurlijke alternatieven voor medicijnen en antibiotica – daarom is zij op dit thema op zoek is naar meer verdieping, kennis en uitwisseling met collega’s.

Stalboekjes
Ook werd tijdens de workshop stil gestaan bij de Stalboekjes. RIKILT heeft stalboekjes ontwikkeld voor houders van varkens, pluimvee, melkvee, vleeskalveren, konijnen, kalkoenen, melkgeiten en schapen. In de boekjes staan handvaten om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Doel is ook om dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken. In de stalboekjes staat per aandoening naast management adviezen, welke middelen kunnen worden gebruikt om de dieren gezond te houden of te ondersteunen bij het herstel. Je vindt ze via deze link.

Wil je meer weten of horen over de workshop en/of het cursusaanbod? Neem gerust contact op via platform@natuurlijkeveehouderij.nl