Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een stichting, geregistreerd bij de KvK als Stichting Expertise Centrum Natuurlijke Veehouderij.

Het bestuur van de stichting wordt wordt gevormd door:

Voorzitter: Margriet Jongerius
Secretaris: Hester Foppen
Penningmeester: Dik den Hollander
Algemeen bestuurslid: Kevin Smits