Het Platform Natuurlijke Veehouderij is een stichting, geregistreerd bij de KvK als Stichting Expertise Centrum Natuurlijke Veehouderij.

Het bestuur van de stichting wordt wordt gevormd door:

Voorzitter Margriet Jongerius
Secretaris Hester Foppen
Penningmeester Albert Rommers