Binnen het platform Natuurlijke Veehouderij werken diverse partners samen:

Dutch Farm Experience
Dutch Farm Experience is gericht op buitenlandse boeren en erfbetreders en brengt deze in contact met Nederlandse boeren, om zo over en weer van elkaar te leren.

Het Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut  is een onafhankelijk internationaal kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. De focus ligt op het versterken van het natuurlijke systeem vanuit de visie dat landbouw, voeding en gezondheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het Louis Bolk Instituut werkt nauw samen met de praktijk. Daardoor blijken de oplossingen en kennis goed toepasbaar te zijn en te leiden tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem.

Rikilt Wageningen UR
RIKILT Wageningen UR is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). RIKILT doet onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van voedsel. Het instituut is gespecialiseerd in de detectie, identificatie, functionaliteit en (mogelijk schadelijke) effectiviteit van stoffen in voedingsmiddelen en diervoeders. RIKILT Wageningen UR was penvoerder van de projecten www.fyto-v.nl en Natuurlijk Gezond. Binnen dit laatste project zijn de zogenaamde stalboekjes gemaakt.

VKON
Het Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland (VKON) is een professioneel en innovatie stimulerend kennis- en praktijkcentrum met de wortels in de praktijk. In een open, inspirerende en creatieve omgeving ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden rondom de thema’s Agro & Food en Life Sciences & Health. VKON biedt een platform voor kennisinstituten, onderwijsinstellingen, ondernemers en studenten om kennis met elkaar te delen. In een open en innovatieve setting kunnen zij ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen. Deze intensieve kennisdeling zorgt voor de verbetering en het behoud van dierhouderij in Nederland.

NFV
Binnen de Nederlandse Verenging voor Fytotherapie  is de Studiegroep Dier en Kruid  actief. Diverse leden van deze studiegroep zijn actieve uitdragers van het gedachtengoed van natuurlijke veehouderij, dat verder gaat dan alleen inzet van kruiden.

Provincie Overijssel
De Provincie Overijssel financiert het project ‘gezonde koeien, gezond voedsel, gezond milieu’ van het Platform Natuurlijke Veehouderij. Belangrijkste doelstelling is het versterken van de kennis-community van met name veehouders en dierenartsen richting natuurlijke veehouderij. Hiertoe worden uitwisselingen en symposia georganiseerd, evenals kleinschalige proeven en cursussen met als basis de NLF-5-lagen strategie.