Natuurlijke veehouderij gaat over het houden van dieren op een zo natuurlijk mogelijke manier.

Het gaat dan over:

  • minimaal gebruik van antibiotica en andere chemische middelen
  • strategische inzet van lokale en robuuste rassen
  • diergezondheid met rol voor natuurlijke middelen
  • optimaal inkomen en werkplezier voor veehouders
  • huisvesting vanuit de natuurlijke behoeften van het dier
  • vruchtbare bodems door versterken van natuurlijke bodemprocessen
  • versterkte biodiversiteit en natuurlijke mineralen kringlopen
  • korte ketens en versterkt producent-¬≠consument contact

Drukwerk

DOWNLOAD BROCHURE:
voorkant-folder-pnv

Hoe verhoudt Natuurlijke Veehouderij zich tot biologische veehouderij?
Natuurlijke Veehouderij werkt vanuit het agro-ecologische gedachtengoed waarbij het versterken van natuurlijke processen en balans, met name natuurlijke weerstand van mens, dier en bodem, centraal staat. Dit gedachtengoed past prima bij de biologische veehouderij. Het verschil is dat Biologisch en Biologisch-Dynamisch duidelijk omschreven bedrijfssystemen zijn met afgebakende regelgeving.