Project Description

De Generatieagenda
In samenwerking met Agri Meets Design, KunstenLab en de Provincie Overijssel startte Platform Natuurlijke Veehouderij het project Natural Farm Lab. Natural Farm Lab kaart een belangrijk maatschappelijk thema aan: verduurzaming van onze voedselproductie. We leven in een tijd waarin we als consument dagelijks profiteren van prijzenoorlogen in supermarkten, maar als maatschappij steeds meer waarde hechten aan milieubescherming, dierenwelzijn en authenticiteit.

Op dit moment zijn de principes en mogelijkheden van natuurlijke veehouderij bekend bij experts en is de beweging richting meer natuurlijke veehouderij bezig, maar nog niet gangbaar. Om dit voor elkaar te krijgen zullen diverse groepen in contact moeten komen met- en geïnspireerd worden door- de principes van het natuurlijk veehouden. Veehouders natuurlijk, maar ook dierenartsen, onderzoekers, consumenten, beleidsmakers en de andere Nederlandse provincies. Maar kan iedereen geïnspireerd raken om de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen? Ontwerpers Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians gingen met dit vraagstuk aan de slag in het project Natural Farm Lab. Zij werden geselecteerd uit een groep van acht ontwerpers.

De kunstenaars kunnen mensen inspireren om de principes van natuurlijke veehouderij te omarmen, maar brengen tegelijkertijd de complexiteit van dit proces in beeld. Verantwoorde voedselproductie vraagt persoonlijke, bedrijfskundige, beleidsmatige of zelfs maatschappelijke veranderingen.

Martina Florians doorgrondde dilemma’s van de boer. Wat haar vooral opviel in gesprek met melkveehouders is dat het maken van keuzes in het boerenbedrijf worden bepaald door vier punten: de financiële middelen, familietraditie, erfbetreders en het boerenverstand. Martina wil gesprekken faciliteren die boeren helpen om besluiten door te voeren en aan welke knoppen ze dan het beste kunnen draaien en ontwikkelde de Generatie-Agenda. Met de Generatie-Agenda maken (jonge) boeren de familiegeschiedenis van hun bedrijf inzichtelijk. Boeren schrijven op wat de kracht was van de generaties voor hen en wat ze hopen dat de generaties na hen gaan doen. Families en generaties gaan samen in gesprek en creëren handvatten om toekomstplannen te maken. Wil je de Generatie-Agenda inzetten of meedenken? Via deze link vind je meer informatie of neem contact op.