Project Description

In deze vierdaagse cursus doen dierenartsen kennis op over de inzet van natuurlijke middelen bij landbouwhuisdieren, waaronder kruiden(preparaten), organische zuren, pre- en probiotica, kleimineralen, honing en andere natuurlijke producten. Gezien de veelheid aan middelen voor dieren op de Nederlandse markt en het terugdringen van het gebruik van antibiotica is er een grote behoefte aan objectieve achtergrondinformatie en praktijkervaring betreffende het gebruik van natuurlijke middelen. Deze cursus dient dierenartsen een goed onderbouwde mogelijkheid te geven tot het verantwoord adviseren en toepassen van alternatieven voor betere diergezondheid en dierwelzijn.

De cursus omvat vier onderdelen:

Kaderschepping en achtergrond
Natuurlijke middelen vroeger vs heden; waar komen middelen vandaan; geschiedenis veterinaire medicinale kruiden; plantenstoffen en werking

Kwaliteit en veiligheid
Zelfmedicatie van dieren; bereidingswijzen; interactie met geneesmiddelen en voeders; wetgeving; toxiciteit; additieven; claims

Toepassing natuurlijke middelen in de melkveehouderij 1
Kruiden voor maagdarmstelsel, lever en de pens; metabolisme; luchtwegen; vruchtbaarheid; bewegingsstelsel; huid; uier

Natuurlijke middelen in de melkveehouderij 2 & stip op de horizon
Kruiden in de wei, parasitaire ziekten; weerstand. Meerwaarde van natuurlijke veehouderij, gesprekspartner voor veehouders

Deze cursus is CPD geaccrediteerd. De tweede cursusstart staat gepland voor de zomer van 2019. Meer informatie over dit cursusaanbod? Of alvast uw belangstelling voor de tweede cursusstart kenbaar maken? Neem contact op via platform@natuurlijkeveehouderij.nl