Project Description

Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk

Met veel enthousiasme zetten we de cursus Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk voort! Tijdens deze cursus doet u kennis op over de inzet van natuurlijke, duurzame middelen in de veehouderij. Onder natuurlijke, duurzame middelen vallen onder andere kruiden(preparaten), organische zuren, pre- en probiotica, kleimineralen en honing. Er is grote behoefte aan objectieve achtergrondinformatie en praktijkervaring betreffende het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, gezien de veelheid aan middelen op de Nederlandse markt en de antibioticareductie. Objectieve informatie die u als dierenarts nodig hebt om uw veehouders te kunnen adviseren als het gaat om natuurlijke veehouderij. In de eerste module wordt aandacht besteed aan de achtergronden van natuurlijke middelen. De tweede module is echt interactief van aard, waarbij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk nog duidelijker wordt. Aan het einde van deze cursus heeft u de mogelijkheid om verantwoord te kunnen adviseren over het toepassen van natuurlijke, duurzame middelen voor betere diergezondheid en dierwelzijn.

Het programma omvat twee modules, verspreidt over vier cursusdagen:

Kaderschepping en achtergrond
Natuurlijke middelen heden vs verleden; oorsprong van de natuurlijke, duurzame middelen; geschiedenis veterinaire medicinale kruiden; plantenstoffen en hun werking.

18 september 2020
Locatie: Wageningen Food Safety Research – Wageningen

Kwaliteit en veiligheid
Zelfmedicatie van dieren; bereidingswijzen; interactie met geneesmiddelen en voeders; wetgeving; toxiciteit; additieven; claims.

9 oktober
Locatie: VKON – Den Ham (OV)

Toepassing natuurlijke middelen in de melkveehouderij
Kruiden voor maagdarmstelsel (incl. pens); lever; metabolisme; luchtwegen; vruchtbaarheid;
locomotiestelsel; huid; uier.

23 oktober 2020
Locatie: Volgt

Natuurlijke middelen in de melkveehouderij vervolg & stip op de horizon
Kruiden in de wei, parasitaire ziekten; weerstand. Meerwaarde van natuurlijke, duurzame veehouderij, gesprekspartner voor veehouders

6 november
Locatie: Volgt

Tijden: vanaf 9:30 uur inloop, start om 10:00 uur en einde om 16:30 uur.

De cursus is geaccrediteerd met 22 nascholingspunten bij PE-Veterinair en Collectief Praktiserende Dierenartsen. De locatie van de derde en vierde cursusdag wordt in overleg bepaald.

De kosten voor de cursus bedragen 995 euro (exclusief btw), aanmelden voor de cursus kan via platform@natuurlijkeveehouderij.nl. Uw aanmelding is definitief na betaling van het inschrijfgeld. Er is plaats voor maximaal 20 dierenartsen (vol is vol). De cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers.

———————-

Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) is een krachtig, onafhankelijk, bottom-up en no-nonsense samenwerkingsverband van veehouders, dierenartsen en onderzoekers die vanuit de dagelijkse praktijk willen investeren in de transformatie naar een duurzame en economisch gezonde Nederlandse veehouderij. Om veehouders en dierenartsen te begeleiden en informeren over natuurlijke veehouderij worden antwoorden op de volgende vraagstukken verzameld en gedeeld:
– wat zijn natuurlijke middelen die de diergezondheid verbeteren?
– hoe kan de weerstand op een natuurlijke manier worden verbeterd?
– welke veerassen zijn het meest geschikt voor natuurlijke veehouderij?
– hoe kunnen natuurlijke bodemprocessen voor een vruchtbare bodem gestimuleerd worden?
– op welke manier kan de toegevoegde waarde van natuurlijke veehouderij zich uitbetalen naar de veehouder?

Platform Natuurlijke Veehouderij werkt samen met diverse dierenartsen en kennispartners van Wageningen Food Safety Research, VKON en Louis Bolk Instituut. Doelstellingen van het Platform worden gerealiseerd met ondersteuning van onder andere LTO Noord, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Provincie Overijssel.

Voor meer informatie volg deze website en blijf op de hoogte via https://www.linkedin.com/groups/8780983/