Project Description

Gezond kruidenrijk voer, van eigen land

Na een succesvolle pilot vorig jaar, zet het Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV) de cursus Gezond kruidenrijk voer voort. In deze tweedaagse cursus doe je kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van melkvee en een betere diergezondheid.

Meer en meer hebben veehouders behoefte aan een zelfvoorzienend en veerkrachtig systeem dat niet afhangt van input van buitenaf. Gebruik maken van kruiden ter bevordering van de diergezondheid past goed in deze benadering, melkkoeien hebben baat bij een gevarieerd dieet dat meer omvat dan alleen gras. Kruiden zorgen voor meer biodiversiteit, droogteresistentie, stikstofbinding en ze zijn gezond voor het vee. Deze cursus focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en biedt veehouders de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe.

De cursus omvat twee dagen:

Bodemgezondheid, graslandbeheer en kruidenrijke rantsoenen
Belang van gezonde bodem, hoe teel ik gras met kruiden?
​​​Vakbekwaam voeren, hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

​​​Kruiden en duurzaam gezondheidsmanagement
Werking van kruiden op diergezondheid. Hoe monitor je de effecten van ​​​​​weidekruiden? En hoe zorg ik dat kruiden van betekenis zijn in het vergroten ​​​van de weerstand?

Tijd: 10:00 – 15:00 uur (inclusief lunch)

De kosten voor deze cursus bedragen 150 euro (exclusief btw). Voor vragen over de activiteiten van PNV of het cursusaanbod, neem contact op met Ellen de Lange via platform@natuurlijkeveehouderij.nl of 06 10296187.

Over Platform Natuurlijke Veehouderij:

Platfom Natuurlijke Veehouderij staat voor natuurlijk gezond en duurzaam voedsel, waarbij het dier als uitgangspunt genomen wordt en preventieve diergezondheid en dierenwelzijn voorop staan. PNV is een samenwerkingsverband van veehouders en dierenartsen, die streven naar het versnellen van de transformatie van de Nederlandse veehouderij richting een meer robuust productiesysteem, met een gezonde bodem, kruiden in de wei en met minimaal gebruik van antibiotica door het gebruik van natuurlijke, duurzame middelen.