Project Description

In deze driedaagse cursus doen veehouders kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid. Het sluiten van de bedrijfskringloop is in toenemende mate belangrijk voor veehouders. Er is behoefte aan een zelfvoorzienend en veerkrachtig systeem dat niet afhangt van input van buitenaf. Gebruik maken van kruiden ter bevordering van de diergezondheid past goed in deze benadering, melkkoeien hebben baat bij een gevarieerd dieet dat méér omvat dan alleen gras. Kruiden kunnen een bijdrage leveren aan biodiversiteit, droogteresistentie, stikstofbinding en gezondheid van het vee. Deze cursus focust op hoe je weidekruiden in je weide- en maaipercelen kan krijgen en hoe je ze kan inpassen in de bedrijfsvoering.

De cursus omvat drie onderdelen:

Bodemgezondheid en graslandbeheer
Belang van gezonde bodem; hoe teel ik gras met kruiden?

Kruidenrijke rantsoenen
Vakbekwaam voeren; hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

Kruiden en duurzaam gezondheidsmanagement
Werking van kruiden op diergezondheid; hoe zorg ik dat kruiden van betekenis zijn in het vergroten van de algemene weerstand?

Dit driedaagse cursusaanbod start op 13 december. Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar binnen deze cursus, we zijn gestart met het maken van een lijst met geïnteresseerden, mogelijk vindt er een tweede cursusstart plaats in het voorjaar van 2019. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via platform@natuurlijkeveehouderij.nl