Project Description

Platform Natuurlijke Veehouderij creëert ontmoetingsmomenten en netwerkdagen. Met jaarlijkse conferenties en symposia wil PNV veehouders, dierenartsen en anderen uit de sector (verder) laten kennismaken met de principes van natuurlijke veehouderij – met nadruk op de waarden die dit oplevert. Naast de economische waarde van producten ook zaken als natuurwaarde, voedingswaarde, kenniswaarde en waardering vanuit de maatschappij.

Zie symposium 2016.
Zie conferentie 2018