Project Description

Superland
In samenwerking met Agri Meets Design, KunstenLab en de Provincie Overijssel startte Platform Natuurlijke Veehouderij het project Natural Farm Lab. Natural Farm Lab kaart een belangrijk maatschappelijk thema aan: verduurzaming van onze voedselproductie. We leven in een tijd waarin we als consument dagelijks profiteren van prijzenoorlogen in supermarkten, maar als maatschappij steeds meer waarde hechten aan milieubescherming, dierenwelzijn en authenticiteit.

Op dit moment zijn de principes en mogelijkheden van natuurlijke veehouderij bekend bij experts en is de beweging richting meer natuurlijke veehouderij bezig, maar nog niet gangbaar. Om dit voor elkaar te krijgen zullen diverse groepen in contact moeten komen met- en geïnspireerd worden door- de principes van het natuurlijk veehouden. Veehouders natuurlijk, maar ook dierenartsen, onderzoekers, consumenten, beleidsmakers en de andere Nederlandse provincies. Maar kan iedereen geïnspireerd raken om de mogelijkheden van natuurlijk veehouden te verkennen? Ontwerpers Matthijs Bosman, Lobke Meekes en Martina Florians gingen met dit vraagstuk aan de slag in het project Natural Farm Lab. Zij werden geselecteerd uit een groep van acht ontwerpers.

De kunstenaars kunnen mensen inspireren om de principes van natuurlijke veehouderij te omarmen, maar brengen tegelijkertijd de complexiteit van dit proces in beeld. Verantwoorde voedselproductie vraagt persoonlijke, bedrijfskundige, beleidsmatige of zelfs maatschappelijke veranderingen.

Matthijs Bosman ontwikkelt een nieuwe supermarkt zonder supermarkt. Zijn invalshoek is om niet met een probleem naar het publiek te stappen, maar met een oplossing. Daarbij zoekt hij naar meer opbrengst voor melkveehouders waardoor een minder intensieve veehouderij mogelijk wordt gemaakt. Maak kennis met Superland: de landelijke supermarktketen die niet bestaat. Het is een structuur die het kopen van voedsel bij de boer voor de consument nog eenvoudiger maakt dan boodschappen doen bij een gangbare supermarkt. Alles van het land gaat direct naar de klant. En hier wordt niet met prijzen gestunt. Lees meer over Superland via deze link.