ACTIVITEITEN

/ACTIVITEITEN

Cursus dierenartsen: natuurlijke middelen

In deze vierdaagse cursus doen dierenartsen kennis op over de inzet van natuurlijke middelen bij landbouwhuisdieren, waaronder kruiden(preparaten), organische zuren, pre- en probiotica, kleimineralen, honing en andere natuurlijke producten. Gezien de veelheid aan middelen voor dieren op de Nederlandse markt en het terugdringen van het gebruik van antibiotica is er een grote behoefte [...]

Cursus veehouders: kruidenrijk voer

In deze driedaagse cursus doen veehouders kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid. Het sluiten van de bedrijfskringloop is in toenemende mate belangrijk voor veehouders. Er is behoefte aan een zelfvoorzienend en veerkrachtig systeem dat niet afhangt van input van buitenaf. Gebruik maken [...]

Kennisdeling en versterking

Platform Natuurlijke Veehouderij bevordert praktische initiatieven rond het verminderen van antibioticagebruik in de melkveehouderij en brengt objectieve informatie beschikbaar.

Jaarlijkse symposia

Platform Natuurlijke Veehouderij creëert ontmoetingsmomenten en netwerkdagen. Met jaarlijkse conferenties en symposia wil PNV veehouders, dierenartsen en anderen uit de sector (verder) laten kennismaken met de principes van natuurlijke veehouderij.

Internationale uitwisseling

Samen met de partners in India (TDU en TANUVAS), Ethiopia (ESAP) en Uganda (COPACSO) werkt Platform Natuurlijke Veehouderij toe naar de meest strategische combinatie van kennis en ervaring om tot vermindering van antibiotica en verbetering van melkkwaliteit te komen.

Proefboer

Lobke Meekes, bewoner van het buitengebied, wordt zelf boer, ‘ProefBoer’. Ze gaat samen met consumenten keuzes maken om voedsel te produceren. Ze gaat vee houden, groente en fruit verbouwen.

Superland

Matthijs Bosman ontwikkelt een nieuwe supermarkt zonder supermarkt. Zijn invalshoek is om niet met een probleem naar het publiek te stappen, maar met een oplossing. Daarbij zoekt hij naar meer opbrengst voor melkveehouders waardoor een minder intensieve veehouderij mogelijk wordt gemaakt.

De Generatieagenda

Martina Florians doorgrondde dilemma’s van de boer. Wat haar vooral opviel in gesprek met melkveehouders is dat het maken van keuzes in het boerenbedrijf worden bepaald door vier punten: de financiële middelen, familietraditie, erfbetreders en het boerenverstand.

Cursussen kruiden voor veehouders

In 2014 en 2015 hebben Hans NijBijvank (DAP de Woldberg) en Maria Groot (RIKILT-WUR) praktische cursussen rond het gebruik van kruiden verzorgd voor melkveehouders van Rouveen en Cono.

Kruiden in de wei

In samenwerking met Louis Bolk Instituut werkt Platform Natuurlijke Veehouderij samen aan het verbeteren van de grasland compositie door middel van kruiden in de wei.

Versterken duurzame fokkerij

De Stichting Biologische KI is actief in de selectie en vermeerdering van dieren in de biologische en voor de biologische veehouderij.

Pilots antibioticavrij produceren

Verschillende melkveehouders binnen het Platform Natuurlijke Veehouderij produceren zonder antibiotica en zoeken naar wegen voor een plus op hun melk.

The herbal cow

Melkveehouders voeren samen met VKON en Biochem products een melkstudie uit waarbij gekeken wordt of een voederadditief invloed heeft op het celgetal van de melk.

Kalveren en ayurvedische kruiden

Binnen VKON loopt momenteel een onderzoek om te kijken of een ayurvedisch kruidenmengsel preventief kan werken tegen diarree bij kalveren.