De cursus ‘Natuurlijke middelen in de dierenartspraktijk’ had in september 2019 haar tweede cursusstart. De gevarieerde groep van veertien deelnemers volgt met veel enthousiasme het geaccrediteerde cursusaanbod. De eerste module, gericht op kaderschepping, achtergrond, kwaliteit en veiligheid is inmiddels afgerond. De cursusdagen van de tweede module, specifiek gericht op de melkveehouderij, vinden in november en december plaats.

De cursus helpt dierenartsen om wetenschappelijk onderbouwde kennis te vergaren over natuurlijke, duurzame middelen, zodat zij in de toekomst deze middelen verantwoord kunnen inzetten. Het is duidelijk dat het antibioticagebruik, maar ook het gebruik van bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen tegen wormen en insecten, omlaag moet. Het is daarom van belang om alternatieven te vinden én handvaten te hebben om op een verantwoorde en kritische manier naar natuurlijke middelen te kijken.

Cursusleider Maria Groot van Wageningen Food Safety Research (voorheen RIKILT) licht toe dat het cursusaanbod een interactieve opzet heeft. “Ondanks dat de cursus, en dan met name de twee eerste cursusdagen, theoretisch van aard is, zetten we ook heel bewust in op uitwisseling en kennisdeling tussen dierenartsen. Erg bijzonder is het bovendien dat er twee Nederlandse dierenartsen, met een dierenartspraktijk in Luxemburg, deelnemen aan de cursus.” De derde en vierde cursusdag vinden op locatie bij de deelnemers plaats. De terugkomdag, bij een melkveehouder in de Noordoostpolder, is inmiddels ook al gepland!