Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling van de veehouderij begint op het boerenbedrijf. Samen kennis ontwikkelen én delen is de basis van werkelijke vooruitgang.  De veehouderij blijft gezond door goed diermanagement, strategische inzet en ontwikkeling van lokale rassen, en ondersteuning van gezondheid met natuurlijke middelen.

Kringlooplandbouw
Kringlooplandbouw staat aan de basis van een gezonde bodem en biodiversiteit. Boeren die op deze manier werken worden steeds vaker beloond met een eerlijke prijs  voor een product dat veelal in de regio wordt afgezet.

Gezamenlijk gaan wij kennis over natuurlijke veehouderij verder ontwikkelen, delen en promoten. Zo werken wij samen aan een wereld waarin voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong met zo min mogelijk chemische middelen worden geproduceerd, met dieren in balans met hun omgeving en producenten die daar een eerlijke prijs voor krijgen. Dit zorgt voor een gezonde bodem en robuuste dieren die hun natuurlijke gedrag kunnen uiten. Dierenwelzijn is geen vraag meer, maar een uitgangspunt.  Inkomen van boeren, kwaliteit van producten én van de leefomgeving worden op deze manier geborgd.